Digilehti Terveyshotelli

Voi hyvin vahvistamalla hengityslihaksiasi!

Tiesitkö, miten suuri merkitys hengityselimistön kunnolla on ihmisen hyvinvoinnille?

Hengitysharjoituslaitteen avulla voidaan samanaikaisesti harjoittaa sisään- ja uloshengityslihaksia, sekä kosteuttaa ilmateitä lämpimän höyryn avulla. Laitteen käytöstä on hyötyä erityisesti hengitysongelmaisille, mutta myös urheilijoille ja äänenkäyttäjille.

Well02-laitteesta ei ole vielä valmista tutkimustietoa saatavilla, mutta käyttäjäkokemukset ovat olleet lupaavia. Laitteen on kehittänyt innovaattori Aulis Kärkkäinen.

Kuka hyötyy hengityslihasharjoittelusta?

Sekä terveet että erilaisista hengityssairauksista kärsivät hyötyvät laitteen käytöstä. Tieteellisesti on osoitettu, että hengitysharjoittelun avulla voidaan esimerkiksi edistää terveen ihmisen hengityslihasvoimaa ja parantaa näin liikuntasuorituksia. (Sovijärvi & Salorinne 2012, 67.)

Höyryhengitystä käytetään edelleen monessa kodissa tukkoisuuden hoitokeinona. Britanniassa tehtiin laaja tutkimus kroonisten ja uusiutuvien poskiontelontulehdusten hoitokeinojen tehokkuudesta. Siinä havaittiin höyryn helpottavan lähinnä päänsärkyoireita. (Little ym. 2016.)

Vääränlainen hengitystapa kuluttaa ihmisen energiavaroja. Uloshengitysvaiheen pidentäminen rentouttaa kehoa. (Cappo & Holmes 1984). Hengityslihaksia voi harjoittaa Hengityslihaksia voi harjoittaa samoin kuin muitakin poikkijuovaisia lihaksia. (McConnell 2013).

Tehoa suorituskykyyn

Hengityslihaksia harjoitetaan lähinnä kestävyyden ja voiman lisäämiseksi. On havaittu, että hengityslihasten vahvistamisen ansiosta raajojen lihakset väsyvät hitaammin ja suorituskyky paranee. (McConnell 2013, 8-9, 106).

Kun harjoitetaan sisäänhengityslihaksia, harjoitus kohdistuu palleaan sekä ulompiin kylkivälilihaksiin ja ylävartalon apuhengityslihaksistoon. Uloshengityslihasten harjoittaminen kohdistuu vatsalihaksiin ja sisempiin kylkilihaksiin. Nämä lihakset ovat tärkeitä puheentuotossa ja esim. yskimisessä.

– Sydämen vajaatoimintaa sairastavat ovat voineet vähentää hengitysharjoittelulla hengenahdistusoireita ja samalla parantaa suorituskykyään. (Padula, Yeah & Mistry 2009).

– Äänenkäytön ja –muodostamisen kannalta hengityslihasharjoitukset ovat hyödyllisiä. Uloshengityslihasharjoittelu voi edistää äänen ominaisuuksia esim. työkseen puhuvilla tai laulajilla. (Tsai, Huang, Che, Lang & Liou 2015).

– Uniapneasta kärsivillä viiden minuutin päivittäinen harjoittelu voi auttaa parantamaan unenlaatua ja verenpainetasoja. (Vranish & Bailey, 2016).

 

Lähdeluettelo:

Sovijärvi A ja Piirilä P. 2012. Ventilaatiokyvyn ja keuhkotilavuuksien mittaukset. Teoksessa Sovijärvi A, Ahonen A, Hartiala, J, Länsimies E, Savolainen S, Turjanmaa V ja Vanninen E. (toim.) Kliinisen fysiologian perusteet. Helsinki: Duodecim.

 

Little P, Stuart B, Mullee M, Thomas T, Johnson S, Leydon G, Rabago D, Richards-Hall S, Wil-liamson I, Yao G, Raftery J, Zhu S ja Moore M. 2016. Effectiveness of steam inhalation and na-sal irrigation for chronic or recurrent sinus symptoms n primary care: a pragmatic randomized controlled trial. CMAJ, September 20, 2016, 188(13).

 

McConnell A. 2013. Respiratory Muscle Training – _Theory and Practice. Churchill-Livingstone.

 

Padula CA, Yeaw E ja Mistry S. 2009. A home-based nurse-coached inspiratory muscle training intervention in heart failure. Applied Nursing Research 22 (2009) 18–25.

 

Tsai YC, Huang SW, Che WC, Huang YC ja Liou TH. 2015. The Effects of Expiratory Muscle Strength Training on Voice and Associated Factors in Medical Professionals With Voice Disor-ders. Journal of Voice, 2015;30(6):759.21-759.27.

 

Vranish JR ja Bailey EF. 2016. Inspiratory muscle training improves sleep and mitigates cardio-vascular dysfunction in obstructive sleep apnea. Sleep 2016;39(6):1179–1185.